SERÖZ OTİTİS MEDİA (SOM), SEKRETUAR OTİTİS MEDİA, EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA


NORMAL KULAK ZARI


SERÖZ OTİTLİ KULAK ZARISeröz otitis media (SOM), akut enfeksiyon bulguları olmadan (kulak zarında kızarıklık olmadan) , sağlam kulak zarı arkasında mukoid (sümüksü, yapışkan ve kıvamlı) sıvı birikmesine denir. Akut enfeksiyonda (AOM) ise hem kulak zarı kızarık, hem de kulak zarı arkasında biriken sıvı pürülan (iltihabi, sarı-beyaz renkte) karakterdedir. SOM , en sık çocuklarda görülür, genelde bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası ya da akut enfeksiyon sonrası iyileşme döneminde görülebilir. Geniz eti şikayeti olan çocuklarda, geniz eti eğer östaki tüplerinin ağzını tıkamışsa, sağ, sol ya da her iki kulakta birden SOM oluşabilir.

Hastaların veya ailelerin esas şikayeti işitme ile ilgili olmaktadır. Özellikle anne ve babalar çocuklarının televizyonu yakından ve yüksek sesle izlemelerinden, seslendiklerinde cevap vermemelerinden veya ilgisiz cevaplarla geçiştirmelerinden ve yüksek sesle konuşmalarından şikayetçi olmaktadırlar. http://otonoder.org/seroz-otit-ve-ventilasyon-tupu-uygulamasi/

Efüzyonlu otitis media (EOM), genellikle çocukluk çağında görülmesi, semptomlarının az ve silik olması ve küçük çocuklarda fizik muayenedeki teknik zorluklardan ötürü tanı konulmasında güçlükler yaşanan bir patolojidir. Otoskopik muayene EOM tanısında kullanılan en temel, pratik ve ucuz yöntemdir. Ancak göz aşinalığı ve tecrübe gerektirmektedir. Otoskopide değerlendirilen parametreler kulak zarının görünümü, pozisyonu ve hareketliliğidir. Zar hareketi azalması önemli bir bulgudur. EOM’da ise zar parlaklığını kaybeder, efüzyonun tipine göre değişen mat gri, bakır  sarısı yada mor bir renk alır ve ışık üçgeni kaybolur. Bazı vakalarda hava-sıvı seviyesi görülebilir. Tanıda en değerli bilgiler havalı otoskopi ile elde edilmektedir. Otoskopi ile net olarak değerlendirilemeyen olgularda otomikroskopi ve otoendoskopi daha net ve daha ayrıntılı bir muayene imkanı sağlamaktadır. Odiyometri (işitme testi) tek başına efüzyonlu otitis media (EOM) tanısı konulmasında sınırlı değere sahiptir. EOM’lı hastalarda genellikle hafif-orta derecede 25-30 dB civarında bir iletim tipi işitme azlığı görülmektedir ve bu çocuklarda cerrahi tedavi endikasyonu bulunmaktadır. Effüzyon bazen var olan ağır bir işitme kaybını maskeleyebilir. Bu nedenle işitme testi önemlidir. Efüzyonlu otitis media tanısında en sık kullanılan ve en değerli bilgileri veren tanı yöntemi timpanometridir. Timpanometri orta kulak basıncının ve kulak zarı hareketliliğinin objektif olarak ölçülmesini sağlamaktadır.  Uygulama kolaylığı olan, hastalar tarafından kolayca tolere edilebilen, tekrarlanabilirliği olan, nispeten ucuz bir yöntemdir. http://otonoder.org/seroz-otit-ve-ventilasyon-tupu-uygulamasi/


Effüzyonlu otitis mediada cerrahi tedavi kulak zarına ventilasyon tüpünün takılmasıdır. 3-4 ay üzerinde süren, çift taraflı olup 25-30 dB üzerinde işitme kaybı yapmış olna effüzyona cerrahi olarak müdahele edilmelidir. Tüp ortalama 6-8 ay kadar öztaki fonksiyonunu geri kazanıncaya kadar kalır ve bu zaman sonunda kendiliğinden atılır. Tüp takılan hastalarda 2 aylık kontroller uygundur.
Tekrarlayıcı otiti olan çocuklar ile uzamış effüzyonu olan hastalarda miringotomi ve timpanotomi tüpü uygulaması sık gündeme gelen bir konudur. Kronik effüzyonlu otitleri takiben adeziv otit gelişme riski % 10-40 civarındadır. Zarda atrofi ve çökmeye rağmen kulak zarı inkudostapedial eklem ve hatta promontorium ile temasta değilse, hasta ventilasyon tüpü uygulamasından yarar görebilir.

KRONİK SERÖZ OTİT VE RETRAKSİYON BEŞLANGICI
http://www.entusa.com/ear_photographs_html/retracted_eardrum-1.htm

KULAK ZATINA VENTİLASYON (HAVALANDIRMA) TÜPÜ TAKILDIKTAN SONRA
http://www.kbbmerkezi.com/kulagatup.htm

VENTİLASYON TÜPÜ TAKILMA VİDEOSU :
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

KULAK KİRİNDE (BUŞON) KULAK DAMLALARI NASIL KULLANILIR?

"KULAK KİRİ " TEMİZLİĞİNİZİ KENDİNİZ YAPIN - BUŞON TEMİZLİĞİ -

İLTİHAPLI KULAKTA KULAK KİRİ TEMİZLEME